Bullerplank på mälarhöjden

Bullerplank på mälarhöjden

10 maj 2021

Construera fick i uppdrag att sätta upp ett bullerplank längs med E4 utmed mälarhöjdens idrottsplats. Bullerplanket sträcker sig 280m och utanför planket planterades en blomsterhäck. Planket uppfördes under sommaren 2021. Projektet utfördes enligt budget och utsatt tid.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Tidsperiod: 2021