Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi är måna om ditt förtroende

Din integritet är viktig för oss

Introduktion

Vi på Construera Sverige AB har respekt för din integritet och har därför upprättat en integritetspolicy för att ni ska känna en trygghet i hur vi behandlar Era personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är:
Construera Sverige AB
Mekanikervägen 9 a
146 33 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-3080
Telefonnummer: 08 449 92 00
E-post: info@construera.se

Vart lagras dina personuppgifter?

Construera hanterar dina personuppgifter på ett säkert och strukturerat sätt i enlighet med lagar och förordningar.
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vår utgångspunkt är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Ifråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för oss att ha för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Se nedanstående punkter:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankuppgifter
 • Uppgifter som den registrerade självmant uppger

Vi får även tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Offertförfrågningar
 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter från kreditupplysning
 • Uppgifter från offentliga register
 • Uppgifter vi får när du anlitar våra medarbetare
 • Uppgifter vi får när du anmäler dig till våra evenemang
 • Uppgifter vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat vis tar kontakt med oss.
Hur använder vi dina personuppgifter och hur länge?

Dina personuppgifter behandlas för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och när vi har laglig grund.
Vi använder dina personuppgifter för att kunna:

 • Informera dig om nya eller ändrade tjänster och besvara dina frågor
 • Skicka sms-aviseringar om leveransstatus, arbete eller dylikt
 • Kontakta dig vid eventuella problem med leverans av tjänster
 • Ta kontakt med dig för exempelvis nöjd-kund-enkät
 • Utföra kreditkontroller
 • Skicka information om evenemang, nyhetsbrev eller dylikt

För att vi ska kunna uppfylla åtaganden och avtal sparar vi dina uppgifter så länge der krävs och vi enligt lag är skyldiga att göra. Efter detta raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära ut information gratis en gång om året, om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få dina personuppgifter rättade eller raderade om dem är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta. I de fall det finns ett lagstadgat krav som t.ex. bokföringslagen, myndighetsrekommendation eller branschpraxis kan vi dock inte radera uppgifterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, om sådant finns. Detta kan dock medföra att vi inte kan fullfölja våra åtaganden till dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att delas inom Construera Sverige AB. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används för att kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund och följa lagar. Uppgifterna kan även användas för att göra kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Construera har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehöriga, förlust och manipulering. Dina personuppgifter överförs via en säker anslutning och kan inte läsas av utomstående.
I händelse av en personuppgiftsincident anmäls det till Datainspektionen inom 72 timmar och nödvändig dokumentation upprättas.

Länkar

När du besöker vår hemsida www.construera.se kommer du att kunna länkas vidare till andra webbplatser, där ansvarar vi inte för innehåll eller sekretesskydd.
2018-05-18, AR
Fastställd av ledningen 2018-05-22