Renovering av skogskyrkogården

Renovering av skogskyrkogården

10 maj 2021

Construera har renoverat lunchrum och omklädningsrum för Skogskyrkogårdens personalutrymmen efter fuktskada. Ny väggar, golv och våtutrymmen. Projektet började med att riva hela ytskicket invändigt och sen bygga upp allt från grunden. För golvet användes subfloor, ett ventilerat golv. Uppdraget kommer från Kyrkogårdsförvaltningen.

Entreprenadform: Servicearbete
Tidsperiod: 2021-2022