Våtutrymmen

19 apr 2022 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Byggservice - Elektriker

Vi garanterar bästa kvalitet

Med oss får du en helhetsleverantör som är fullt auktoriserade för VVS-installation, våtrum och elarbeten.

När du renoverar våtutrymmen är det viktigt att välja en kunnig leverantör med våtrumsbehörighet. Vi på Construera har samtliga behörigheter, så du kan du vara säker på att du får ett funktionellt badrum eller kök av hög kvalitet som håller i många år framöver.

Inga projekt är för små eller för stora för oss

Oavsett om du är ute efter en mindre förändring eller behöver totalrenovera ditt kök, badrum eller tvättstuga, tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att höra från dig.

Fasadrenoveringar

19 apr 2022 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Fastighetsägare - Fasadrenoveringar

Vi utför alla typer av fasadrenoveringar och fasadbyten i Stockholm.

Under alla år som aktiva i branschen har vi skaffat oss bred kunskap och lång erfarenhet inom fasadrenoveringar och fasadbyten. Vi har kompetens inom alla typer av fasader från tegel och träfasader till putsfasader. Att investera i en ny fasad skyddar din fastighet mot allvarliga skador. Vi vet vad som krävs och hur arbetet ska utföras för att säkerställa byggnadens välmående. När det gäller renovering av putsfasader börjar vi med att analysera den befintliga fasaden. Därefter tar vi fram ett förslag på vad som kan göras för att uppnå ett långsiktigt och ekonomiskt fördelaktigt resultat. Oavsett om det rör sig om ett helt fasadbyte, mindre lagningar eller renoveringar av hela husets ytskikt finns vi här för dig. 

Construera som din entreprenör för fasadrenoveringar

Vi på Construera sätter ett stort värde på en lång relation till dig som vår kund. En stor glädje i vårt arbete är att både få skapa en färdig produkt som vi vet är av absolut bästa kvalité, men också att få göra dig som kund nöjd och belåten med det utförda arbetet. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert, vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.

Snickeri

19 apr 2022 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Snickeri

Vi har lång erfarenhet inom snickeri och har stor passion för vårt yrke. 

Eget snickeri i Tullinge

Construera är ett fullservice företag inom snickeri och bygg. I vår väl utrustad snickeriverkstad i Tullinge arbetar vi med skiftande och varierande träarbeten dagligen. Med vår moderna maskinpark och kompetenta personal borgar vi för ett resultat som lever upp till dina förväntningar.

Engagerade och kunniga snickare.

Våra erfarna snickare har stor passion för sitt yrke. Att få arbeta med trä, ett vackert och levande material, är både utmanande, kreativt och roligt. Vi utför allt från stora byggprojekt till mindre trärestaureringar. Våra specialsnickare behärskar en stor bredd av olika arbetsuppgifter inom snickeri som möbel-, inredning- och liknande finsnickerier. Oavsett vad du har för vision, krav eller önskemål kan vi garantera ett väl utfört arbete.

Specialistkompetens inom snickeri

Vi renoverar ofta ekpartier, fönster och dörrar som är K-märkta samt träornament. Med ett öga för detaljer och stort engagemang levererar vi alltid en produkt av bästa resultat. Det är inte ovanligt att vi tillverkar specialinredningar och möbler i olika träslag för våra kunder. Vi är lyhörda och planerar in varje steg under bygg processen tillsammans med dig. Kontakta oss, vi ser fram emot att höra från dig.

Hyresgästanpassning

19 apr 2022 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Fastighetsägare - Hyresgästanpassning
För en enkel och smidig byggprocess av lokaler, reparationer och underhåll i fastigheter.

Hyresgästanpassningar är anpassningar och åtgärder som utförs för att skapa ytor för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Att anpassa lokaler är oftast ett bättre alternativ än att riva och bygga nytt, både ur ett hållbarhetsperspektiv och av ekonomiska skäl. En välplanerade hyresgästanpassning av en lokal gör den mer användbar för såväl nuvarande som framtida hyresgäster.

Vi kan omvandla och anpassa alla typer av lokaler till dina hyresgästers önskemål och behov. Med ett nära samarbete kan vi skapa effektivare ytor till den verksamhet som ska bedrivas i Er lokal. Med Construera som partner för er hyresgästanpassning kan ni vara trygga med att allt arbete utförs av högsta kvalitet, kostnadseffektivt och inom överenskommen tidsplan.

Tillsammans med vår projektledare går vi igenom alla de hyresgästanpassningar som ni vill ha genomförda.

Vi sätter vi ett stort värde på att skapa långa & värdefulla relationer till våra kunder, En stor glädje i vårt arbete är att få skapa en färdig produkt som vi vet är av absolut bästa kvalitet, En annan är att se till att våra kunder är nöjda & belåtna med arbetet som våra medarbetare har genomfört.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert, vi ser fram emot att höra från er!

Fuktskador

18 apr 2022 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Fuktskador - Rör
Fuktskador tillhör de vanligaste bekymren en fastighetsägare kan drabbas av

Fuktskador är ett bekymmer de flesta fastigheter kan drabbas av. Allt från dålig lukt till sönderfall av bärande konstruktions element kan ofta härledas till att fukt inte hanteras på rätt sätt. Mycket stora värden står på spel – ju tidigare åtgärder kan sättas in, desto mindre behöver det kosta. Fukt i sig är inte farligt, men att inte bry sig om fukten och hantera den ovarsamt kan definitivt vara det. På Construera har vi stor kunskap och lång erfarenhet om detta och åtgärdar åtskilliga fuktskador varje år med lyckat resultat.

Fukt- och vattenskador är en av våra specialiteter

Eftersom mögel ofta är en konsekvens av fukt, är vi lika vana vid att arbeta med mögelskador. Vi hjälper dig både när du har en konstaterad mögelskada eller när du misstänker att du har det. Vi samarbetar med några av de erkänt bästa företagen för provtagning och utredning och hjälper dig hela vägen. Vi sanerar mögelskadan, byter ut känsliga byggmaterial och isolerar till exempel:

  • krypgrund
  • vind
  • källare
  • våtutrymme

Är du osäker på om din fastighet har drabbats av fuktskador eller behöver du en Behöver du hjälp med fuktskador? Kontakta oss så hjälper vi er.

Byggprojekt

10 maj 2021 Skriven av marlon
En byggentreprenör i Stockholm du kan lita på.

Vi på Construera utför renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader åt professionella beställare såsom privata fastighetsägare, kommuner och landsting i Storstockholm. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att samordna både total- och utförandeentreprenader i egenskap av generalentreprenör.

Att driva ett byggprojekt är både inspirerande och utmanande. Det finns mycket som måste falla på plats under processen och alla delar spelar sin roll för ett lyckat resultat. Med oss på Construera har du en partner och byggentreprenör du kan lita på. Tillsammans med dig kartlägger vi behoven och fastställer en plan för ett säkert och kostnadseffektivt bygge. Våra byggteam leds av kompetenta och engagerade arbetschefer som koordinerar alla inblandade genom hela byggprocessen på ett öppet och inkluderande sätt. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna och samtliga av våra anställda har både den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra ett kvalitativt jobb.

Tryggt projekt med Construera som byggentreprenör

Vårt mål är att göra byggprocessen enkel och smidig för dig. Vi arbetar utifrån rådande byggregler och innehar BKMA / BF9K. Vårt rykte säger allt om oss. Med tydlig kommunikation är vår målsättning är att utföra ett högkvalitativt arbete inom utsatt tidsplan och budget. Kvalitet, ansvar och god service med bra projektledning och kompetent personal borgar för ett slutresultat som möter dina krav. Vi värdesätter ditt uppdrag och ser fram emot en långsiktig kundrelation.

Byggentreprenad under pågående verksamhet

Det är inte ovanligt att det finns behov av en byggentreprenad utan möjlighet att kunna avbryta verksamheten. Till exempel kan inte en skola avbryta sin undervisning på grund av en nybyggnation. Vi är vana vid att utföra ombyggnationer och renoveringar i allt från skolor under pågående terminer och att renovera bostadshus på ett sådant sätt att kringboende störs i minsta möjliga mån.

Kontakta oss för mer information

Är du i behov av våra tjänster inom byggprojekt? Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att höra från dig.

Byggservice

10 maj 2021 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Byggservice - Elektriker
Vi finns där under hela byggprocessen

Vi tar totalt ansvar för byggprocessen, allt för att du som beställare ska få ett smidigt projekt. Oavsett om det är större eller mindre uppdrag får du alltid din egen kontaktperson som finns där och är med genom alla stadier av processen. En trygg och personlig kontakt är en förutsättning för ett lyckat bygguppdrag.

Våra medarbetare inom byggservice

Vår byggserviceavdelning består av cirka 21 yrkesskickliga, kunniga och serviceinriktade hantverkare inom olika områden. Vi är ett komplett och sammansvetsat team med kompetens inom bygg, el, rör, vent och mark. Då många av våra serviceuppdrag är av löpande karaktär gentemot den offentliga sektorn har vi stor vana att arbeta där annan verksamhet pågår samtidigt. Vi utför alla våra uppdrag på ett professionellt sätt och gör allt vi kan för att störa så lite som möjligt.

Samverkan aför att förenkla

Med Construera som partner inom byggservice kan du koppla av i att hela byggprocessen sköts på bästa sätt. Om det finns sidoentreprenörer eller andra aktörer som är involverade hjälper vi dig att samordna arbetet. En smidig byggservice som resulterar i en produktion av högsta kvalitet.

Kontakta oss för mer information

Är du i behov av våra byggservicetjänster? Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att höra från dig.

Snickeri

10 maj 2021 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Snickeri
Eget snickeri i Tullinge

Construera är ett fullservice företag. I vår väl utrustad snickeriverkstad i Tullinge arbetar vi med skiftande och varierande träarbeten dagligen. Med vår moderna maskinpark och kompetenta personal borgar vi för ett resultat som lever upp till dina förväntningar.

Engagerade och kunniga snickare.

Våra erfarna snickare har stor passion för sitt yrke. Att få arbeta med trä, ett vackert och levande material, är både utmanande, kreativt och roligt. Vi utför allt från stora byggprojekt till mindre trärestaureringar. Våra specialsnickare behärskar en stor bredd av olika arbetsuppgifter som möbel-, inredning- och liknande finsnickerier. Oavsett vad du har för vision, krav eller önskemål kan vi garantera ett väl utfört arbete.

Specialistkompetens

Vi renoverar ofta ekpartier, fönster och dörrar som är K-märkta samt träornament. Med ett öga för detaljer och stort engagemang levererar vi alltid en produkt av bästa resultat. Det är inte ovanligt att vi tillverkar specialinredningar och möbler i olika träslag för våra kunder. Vi är lyhörda och planerar in varje steg under bygg processen tillsammans med dig.

Är du intresserad av att veta mer om våra snickeritjänster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Fuktskador

10 maj 2021 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Fuktskador - Rör
Förebyggande och effektiv avfuktning

Fuktskador kan drabba alla typer av fastigheter och byggnationer. Om de lämnas obehandlade kan de skapa allvarliga strukturella problem. Construera löser dina fuktproblem, både akuta vattenskador och fuktskador efter långvarigt läckage. Vi arbetar effektivt för att minimera kostnader och tid samtidigt som vi säkerställer ett kvalitativt arbete. Får du professionellt utförd avfuktning kan du minska behovet av andra ingrepp i fastigheten som att riva vissa partier och bygga om.

Vi är med dig hela vägen

När du råkat ut för en fuktskada är det viktigt att du återfår en torr och frisk fastighet. Med lång erfarenhet och kunskap hjälper vi dig att återställa din skadade sektion till nyskick. Om fuktskadan uppkommit på grund av ett problem i fastigheten åtgärdar vi det så att det inte uppstår nya problem i framtiden. Vi utför en fuktkontroll och fuktutredning innan vi påbörjar varje uppdrag för att ta reda på vad som orsakat skadan och hur den ska åtgärdas. Med Construera kan du känna dig trygg att fuktskadan åtgärda på bästa sätt.

Behöver du hjälp att sanera din fuktskada? Kontakta oss så kommer vi ut på plats och gör en kostnadsfri uppskattning på åtgärd och pris.

Nybyggnation

10 maj 2021 Skriven av marlon
Construera Byggentreprenör - Tjänster - Byggentreprenad

Vi har det som krävs för att bygga hus från grunden. 

Varje projekt är unikt och har egna förutsättningar för att lyckas, gemensamt för alla är att vi med stort kunnande tar fram kreativa lösningar på komplexa problem och gör byggprocessen så effektiv som möjligt.

Vi bygger efter era önskemål och hjälper er att tillverka ett hus med kvalité och omtanke, med bästa möjliga lösningar och med kunden i fokus.

Med oss på Construera ska ni känna er trygga genom hela resan

Vi bygger alltid med tydliga mål och tänker långsiktigt och hållbart. Med en nära relation med dig som kund är vi med dig, hela vägen från avtal till färdigt hus

Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just ert bygge och framtida drömhus.

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att höra från dig.