Construera Logotype

Byggentreprenader

Byggentreprenad för samtliga storlekar

Varje projekt är unikt och har egna förutsättningar för att lyckas, men gemensamt för alla är att vi med stort kunnande tar fram kreativa lösningar på komplexa problem och gör byggprocessen så effektiv som möjligt. Vi är till exempel vana vid att utföra ombyggnationer och renoveringar i skolor under pågående terminer och att renovera bostadshus på ett sådant sätt att kringboende störs i minsta möjliga mån.

VÄLKOMMEN TILL CONSTRUERA - ETT FULLSERVICE FÖRETAG INOM ENTREPRENAD OCH BYGGSERVICE

VILL DU VETA MER?

Läs mer om våra olika tjänster och hur vi kan hjälpa dig!

Läs mer om våra tjänster