Construera Logotype

Fuktskador

Specialist inom fukt och vattenskador

Fuktskador tillhör de vanligaste bekymren en fastighetsägare kan drabbas av, Allt från dålig lukt till sönderfall av bärande konstruktions element kan ofta härledas till att fukt inte hanteras på rätt sätt. Mycket stora värden står på spel – ju tidigare åtgärder kan sättas in, desto mindre behöver det kosta.Fukt i sig är inte farligt, men att inte bry sig om fukten och hantera den ovarsamt kan definitivt vara det. Vi har stor kunskap om detta och åtgärdar åtskilliga fuktskador varje år och utför ständigt sådana arbeten.

VÄLKOMMEN TILL CONSTRUERA - ETT FULLSERVICE FÖRETAG INOM ENTREPRENAD OCH BYGGSERVICE

VILL DU VETA MER?

Läs mer om våra olika tjänster och hur vi kan hjälpa dig!

Läs mer om våra tjänster