För en smidig byggentreprenad

Construera borgar för en produktion av högsta kvalitet

Vi på Construera Sverige AB hjälper dig att förverkliga dina byggdrömmar. Tack vare våra skickliga hantverkare, vår flexibla organisation och vår nära relation till dig som kund levererar vi en smidig och kvalitativ byggproduktion. Inga projekt är för små eller stora, vi anpassar oss efter dina behov. Läs mer om våra tjänster eller ta kontakt med oss idag för en kostnadsfri offert.

Läs mer om våra tjänster Kontakta oss
Välkommen till Construera

Din byggentreprenör i Stockholm

Construera är en komplett entreprenör som utför arbeten inom områden som byggentreprenader, byggservice, renovering, om/till-byggnationer, vatten- fukt & mögelskador, eget snickeri, radon & asbest-sanering, bostadsanpassningar samt ROT-arbeten. Vi arbetar med ramavtal för den offentliga sektorn och gentemot den privata fastighets sektorn inom Stockholmsregionen.
Läs mer om Construera

En pålitlig byggentreprenör för ditt projekt

Construera är ett personligt och engagerat byggföretag med hög kompetens. Som byggentreprenör får vi vara delaktiga i att utveckla samhället och bygga en bättre framtid för våra medmänniskor, ett ansvar vi axlar med stor stolthet.

Vi arbetar både med ramavtal gentemot den offentliga sektorn och mot den privata fastighetssektorn inom Stockholmsregionen. Med lång erfarenhet och bred kompetens utför vi arbeten inom byggentreprenad, byggservice, renovering, om- och tillbyggnationer, vattenskador, fukt och mögelskador, radon och asbestsanering, bostadsanpassningar samt ROT-arbeten. Oavsett om ditt byggprojekt är av större eller mindre omfattning kan du känna dig trygg med att vi levererar en smidig byggproduktion av högsta kvalitet inom utsatt tid.

Vårt mål är att alltid leverera till 100% på varje enskilt uppdrag vi åtar oss. Med Construera som byggentreprenör kan du som beställare lita på att du har hittat rätt partner för uppdraget. Ett nära samarbete och en tydlig kommunikation med dig som kund samt ett sammansvetsat, kompetent och engagerat arbetsteam garanterar att du får en smidig och kvalitativ byggentreprenad.

Välkommen till Construera, för en smidigare byggentreprenad.

Läs mer om vår vision
Förändring kräver vilja och engagemang

Vi väljer att ta ansvar för miljön

Att bygga idag innebär att ta ett ansvar för morgondagen. Vi bygger för kommande generationer. All byggproduktion påverkar vår miljö på ett eller annat sätt, så som framställande av material och transporter. Det är vårt ansvar som byggentreprenör att minimera vår påverkan på miljön. På Construera arbetar vi aktivt med att välja miljöcertifierade och miljövänliga produkter, effektivisera transporter och använda miljöklassade fordon. I så stor utsträckning som möjligt använder vi återvunnet material, källsorterar och återvinner. Tillsammans bygger vi för en hållbar framtid.